Paieška: LT EN RU Home

E-mail
 
 
Paslaugos
Projektų valdymas
Gamyba
Projektavimas
Automatika
Elektrotechnika
Techninis aptarnavimas
 
 
Inžineriniai sprendimai verslui ir visuomenei

UAB "Prienų energija"

Adresas: Statybininkų g. 6, Prienai

Tel. 8-319 60235, Faksas 8-319-60235

El.pašto adresas info-pe@e-energija.lt

 

Techninė pagalba

Šilumos tiekimo gedimai registruojami tel. 8 319 60078, budintis tel. 8 319 60094.

 

Mokesčių už šilumos energiją skaičiavimo ir kompensavimo klausimai tel. 8-319-60279.

 

E energija grupei priklausanti UAB "Prienų energija" nuo 2000 m. spalio 1 d. penkiolikai metų išsinuomavo SP AB “Prienų šilumos tinklai” eksploatuojamas katilines , šilumos tinklus ir įsipareigojo tęsti įmonės veiklą šiluminės energijos tiekimo srityje bei vykdyti investicinius projektus pagal sutarties priede numatytą “Investicinį grafiką”. UAB „Prienų energija“ investicijas į šilumos ūkio rekonstrukciją, modernizavimo ir automatizavimo darbus kontroliuoja Prienų rajono savivaldybės sudaryta Komisija UAB „Prienų energija“ investicijoms kontroliuoti.

 

Investicijos

2001 – 2004 nuomos metų laikotarpyje UAB „Prienų energija“ atliko investicijų už 2 387 914 litų:

- 2001 metais atlikti automatizavimo ir rekonstravimo darbai Prienų miesto katilinėse, atlikta šilumos tinklų renovacija Išlaužo gyvenvietėje;

- 2002 metais buvo tęsiami Prienų miesto katilinių rekonstravimo darbai, įrengtas šildymas elektra Kultūros namuose, rekonstruota katilinė Skriaudžių gyvenvietėje, Veiverių gyvenvietėje įrengta kieto kuro pakūros, telemetrija bei rekonstruota katilinė, Išlaužo gyvenvietėje buvo tęsiami šilumos tinklų renovacijos darbai bei įrengta seniūnijos katilinė;

- 2003 metais rekonstruota ir automatizuota Jiezno gyvenvietės katilinė, įrengta katilinė Jiezno ligoninėje, darželio katilinė Skriaudžių gyvenvietėje, tęsiami šilumos tinklų renovavimo darbai Išlaužo gyvenvietėje bei įrengta elektros apskaita šilumos punktuose;

- 2004 metais vykdyti vandens šildymo katilų pakeitimo Prienų mieste bei tęsiami šilumos rinklų renovacijos Išlaužo gyvenvietėje darbai.

Pagal Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutartį UAB “Prienų energija” gamina, perduoda ir paskirsto šilumos energiją Prienų, Jiezno miestų, Balbieriškio, Veiverių, Skriaudžių, Naujosios Ūtos, Išlaužo, Pakuonio gyvenviečių šilumos vartotojams. Bendrovė yra didžiausia centralizuotos šilumos tiekėja Prienų rajone.

Bendrovėje dirba 54 darbuotojai: iš jų 11 administracijos ir pardavimo skyriuose bei 43 –šilumos gamybos, perdavimo bei šildymo sistemų aptarnavimo skyriuose.

Įmonė eksploatuoja 16 katilinių, kurių našumas 57MW. Šilumos tinklų bendras ilgis apie 20 km. Prienų mieste vartotojams šiluminė energija centralizuotai tiekiama iš 4 automatizuotų gamtinėmis dujomis kūrenamų katilinių. Bendrovė papildomai tiekia vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimo paslaugas. 2004 metais bendrovė pradėjo tiekti šilumą pramonės įmonėms AB “Stumbras” ir UAB “Vilniaus mėsa“.

UAB “Prienų energija” 2003 m šilumos energiją tiekė 2635 vartotojams (tame tarpe 2561-gyventojams,6 –įmonėms, finansuojamoms iš valstybės lėšų, 11- įmonėms, finansuojamoms iš savivaldybės biudžeto, 57-kitoms įmonėms). Viso eksploatuojami 184 pastatai, kurių bendras apšildomas plotas 202504 m2 (tame skaičiuje 140. gyvenamųjų namų pastatų su 133348 m2 apšildomu plotu). Per 2003 m. įmonė pateikė vartotojams 32009 MWh šiluminės energijos, tame skaičiuje 22110 MWh pateikti gyvenamųjų patalpų apšildymui, bei karštam vandeniui ruošti. Per 2003 metus parduota 50555 m3 karšto vandens. Atitinkamai 2004 metais pateikta vartotojams 38244 MWh šiluminės energijos ir parduota 46938m3 karšto vandens.

 

Mokestis už šildymą

Vadovaujantis 2004-06-11 valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu “Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinių kainų UAB “Prienų energija” Nr. 03-72 ir 2004 05 26 susitarimu Nr. D1-188 tarp UAB “Prienų energija” ir Prienų rajono Savivaldybės “Dėl šilumos energijos kainos ir tarpusavio atsiskaitymų tvarkos” nustatyta tiekiamos centralizuotos šilumos kaina vartotojams: gyventojams (fiziniams asmenims) -14.99ct./kWh be PVM įstaigoms ,organizacijoms -17,75 ct./kWh be PVM.

 

Kompensacijos

Mažas pajamas gaunančioms šeimoms kompensacija už teikiamą šiluminę energiją ir karštą vandenį skaičiuojama vadovaujantis LRV “Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms(vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymu” bei Prienų rajono Savivaldybės Tarybos priimtu sprendimu 2004 11 24 Nr. 265 “Dėl kompensacijų už būsto šildymą, karštą vandenį mažas pajamas gaunančioms šeimoms(vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo”.

 

Kreipiantis dėl kompensacijų gyventojai:

- užpildo prašymą – paraišką. Prie prašymo pridedamos pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija;

- pateikia duomenis apie mėnesio, einančio prieš prašymo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą, taip pat tai patvirtinančius dokumentus;

- pasibaigus kompensacijos gavimo laikotarpiui, dėl kompensacijos gavimo reikia kreiptis pakartotinai.

 

Kompensacijos skiriamos nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims (Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms 2004-09-21 d. Įstatymas Nr.IX-2450)

 

Sprendimas: Onyx